shutterstock_224960197_rr

Tellus Markets

Tellus Markets er ett selskap som handler med og utfører tjenester for avfall og gjenvinnbare produkter. Vi er ett bindeledd mellom avfallsprodusenter, innsamlere, og behandlere. Tellus Markets jobber med ett stort nettverk av samarbeidspartnere innen energi- og material gjenvinning i Europa. Vi ser en klar sammenheng mellom gode behandlingsløsninger som utnytter de ressursene som finnes i avfallsproduktene og konkurransedyktige kommersielle vilkår. Vi ser på dette som en grønn-tråd i alt vi gjør.

 • Personlig oppfølgning

  Oppfølgning tilpasset kundens behov

 • Miljø

  Optimal utnyttelse av resursene

 • Kommersielt

  Forutsigbare kommersielle vilkår

Produkter og tjenester

Tellus Markets gir en personlig-, forutsigbar- og gjennomgående god service til sine samarbeidspartnere. Servicen innebærer at vi tar på oss ansvar for koordinering av logistikk, dialog med avfallsprodusent, avfallsbehandler, eventuelt fortolling og myndighetsdialog.

Tellus Markets tar eierskap over de varene vi handler med, og tar ansvar for en lovlig og korrekt behandling av de varene vi jobber med.

Vi håndterer ett bredt spekter med avfallsprodukter som energi- eller materialgjenvinnes eller leveres til videre behandling/prosessering for å nyttiggjøre de verdiene som finnes i materiale, og gjøre sluttproduktet mer miljøvennlig.

Om oss

Bakgrunn

Som ett handelsselskap er Tellus Markets opptatt av å finne de riktige løsningene. Ved å finne den behandlignen som utnytter resursene i avfallet optimalt gir vi våre partnere den beste løsningen. Fokus på resurssutnyttelse er den beste måten å sikre bærekraftig avfallsbehandling og konkuransedyktige komersielle vilkår.

Gjennom en helhetlig tankegang ser vi gevinst gjennom god drift, forutsigbar logistikk, korrekt behandling og bærekraftig økonomi.

Teamet

Bak Tellus Markets står det ett solid team med lang fartstid i bransjen. Nøkkelpersonene har vært med å utvikle det nye nordiske og europeiske avfallsmarkedet. Ved siden av handel har teamet god erfaring innen avfallshåndtering, prosessering og energigjenvinning.

Logistikktjenester

 • Service

  Vi skal være best på service

 • Kommunikasjon

  Vi er tilgjengelig når du trenger oss

 • Driftsfokus

  Våre tjenester skal gi våre partnere forutsigbar drift

 • Helhetlig miljøforståelse

  Vi leverer bærekraftige løsninger, for miljø, klima og bunnlinje

Kontakt oss

Adresse

Mølleparken 6, 0459 Oslo

Telefon

+47 917 92 954

Epost

post@tellusmarkets.no

© Kopirett - Tellus Markets